< terug

Getallen
 
Bewerkingen
 
Meten
 
Meetkunde
 
kommagetallen
rangschikken

kommagetallen
in cijfers noteren

breuken vergelijken

gelijke breuken zoeken

breuken rangschikken

breuken nemen van een getal
1  2  3  4  5

percenten in breuken/kommagetallen

hoofdrekenen + en - tot 200

cijferen + en -

oefenblaadjes cijferen
om zelf af te printen

breuken
(Maak enkel + en - )

breuken (deel van het geheel)

breuken rangschikken

percenten omzetten naar
breuk of kommagetal

rekenslang 1
(zet de oefeningen op 10000)

rekenslang 2
(zet de oefeningen op 10000)

diagrammen lezen

meten en schatten

digitale klok

euro's

bouwsels 1

bouwsels 2

bouwsels 3